Belangen Vereniging Hooglanderveen

Welkom op de website van de Belangen Vereniging Hooglanderveen.

Deze website bevat veel archiefnieuwe informatie en toegangspunten voor bewoners van Hooglanderveen. Momenteel word er hard gewerkt aan een plek waar het dorp online bij elkaar kan komen. We keep you updated!

 

 

 

 

NIEUWS  NIEUWS  NIEUWS  NIEUWS  NIEUWS  NIEUWS  NIEUWS  

Operatie Uitstoot in uw wijk (11-10-2017)

Amersfoort wil CO2-neutraal zijn in 2030! Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken. Met het programma Operatie Uitstoot wil de gemeente richting geven aan deze enorme verandering en starten met gesprekken in de wijk.

Kom ook en meld u aan!!

Rijdt straks heel Amersfoort elektrisch, kookt iedereen op inductie en worden alle huizen en panden verwarmd met duurzame energie? Welke kansen zijn er op dit vlak in uw wijk en hoe ziet u deze opgave voor de stad? Welke maatregelen helpen uw wijk te verduurzamen? Daarover willen we met u in gesprek.
Voor Vathorst, Hooglanderveen, De Hoef en Valleipoort is dit op woensdag 25 oktober in De Dissel van 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Aanmelden : https://www.amersfoort.nl/aanmelding-wijkbijeenkomst-operatie-uitstoot.htm

Meer info : https://www.amersfoort.nl/project/operatie-uitstoot-in-uw-wijk.htm

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 20 september 2017

Graag nodigen wij U uit voor de Algemenen Leden Vergadering op 20 september aanstaande. De vergadering start om 20:00 en U bent vanaf 19:30 van harte welkom, de koffie staat klaar.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering geven wij U toelichting op onze activiteiten van het afgelopen jaar, inclusief het financiële verslag.

Ook in 2016 is een belangrijk deel van onze activiteiten gericht geweest op het beïnvloeden van OBV, Gemeente en provincie om zoveel mogelijk van uw en onze wensen ten aanzien van Hooglanderveen gerealiseerd te krijgen. Vaak zijn dit activiteiten die geen direct effect hebben  maar bij altijd iedereen raken omdat het gaat om de leefomgeving. Het is dus voor ons belangrijk om goed te weten wat U bezig houdt en waar U knelpunten ziet. Wat ons betreft een belangrijk gespreksonderwerp op 21 juni 2017.

Wat mag U van ons verwachten:
Koffie – vanaf 19:30
Inzicht in wat we gedaan hebben ( verslag van de activiteiten) , na welkom en opening – 20:00
Overzicht van inkomsten en uitgaven ( financieel verslag) en verslag van de kas commissie – 20:20
Introductie van nieuwe bestuursleden – 20:35
Dialoog met U over wat belangrijk is voor het dorp – 20:40
Borrel en napraten – 21:30

Wij hopen U te zien en te spreken op 20 september in de Dissel. Samen met U werken aan onze leefomgeving is wat wij graag willen. Wij zijn er voor U, bent U er ook voor ons?

Uitnodiging inloopbijeenkomst bestemmingsplan (28-8-2017)

Donderdag 31 augustus er is een inloopbijeenkomst bestemmingsplan “Partiële herziening geluidwal Vathorst en Bergpas (west).
Meer info zie bijlage

Uitnodiging

Plan van aanpak Vathorst en Hooglanderveen (10-7-2017)

Het aangekondigde gebiedsplan is dinsdag 4 juli door de Raad goedgekeurd, maar heet nu “plan van aanpak” . Mooi, want aanpakken spreekt ons Veeners ook meer aan. We zijn als BVH ook blij dat we de Heideweg, Van Tuyllstraat en het tunneltje nu ook echt aanpakken. Staat er in.

Verder komt in het plan naar voren dat onze samenleving net iets hechter en “dorpser” is dan in Vathorst.
Die sterke eigenschappen moeten we proberen te delen. Gevolg van onze sterkte is dat senioren lang in het dorp willen wonen. Ze hebben hier
hun onderlinge hulp, hun sociale netwerk en hun mantelzorg. Het helaas ontbreken van een logische doorstroming naar seniorenwoningen staat nu als wens genoteerd. De Belangenvereniging is hier al enige tijd druk mee.

Meer Info

Kamp Amersfoort (17-4-2017)

Magazine In Beeld nr.46 van Kamp Amersfoort.

Meer Info

Opknappen plantvakken Hooglanderveen (24-03-2017)

De plantvakken in de straten rondom de Buitenveldseweg worden in de komende weken opgeknapt. De geraniums die destijds zijn geplant, zijn nooit goed aangeslagen. Daarom is vorig jaar voor een pilot gekozen om te bezien in hoeverre een veldbloemenmengsel zou kunnen aanslaan. Het gaat dan om de kleine boomplantvakken, waar weinig voeding in de grond zit. Helaas zorgde dit voor een onverzorgd beeld, groeide het onkruid weelderig en de veldbloemen minimaal. Beheer Vathorst moet ieder jaar weer een keuze maken welke plantvakken opgeknapt worden. Nu de lente in aantocht is, staat het opknappen van deze plantvakken op de planning. Per straat is gekozen voor een combinatie van een heester en een vaste plant. Door de variatie zijn er in verschillende periodes bloeiende planten te zien. Wij hopen dat daarmee de betreffende straten van Hooglanderveen vrolijk het voorjaar in gaan!

Sanering en sloop Van Bekkumhal gestart

De bedrijfshal aan de Heideweg 55,  beter bekend als de ‘Van Bekkumhal’, wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw en groen. Omdat er in het pand asbest is aangetroffen, zijn er diverse inventarisaties uitgevoerd en wordt het pand van binnen en buiten gesaneerd voordat het gesloopt wordt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd door een asbest gecertificeerd sloopbedrijf (André Winkel Sloop- en asbestwerken uit Houten). De gemeente Amersfoort heeft voor de sanering en sloop vergunning afgegeven.

De eerste fase, het saneren van de binnenkant van het pand, is gestart op 15 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden 16 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

HIK november

Bestuur
Met de nieuwe bestuursleden Lisette Mes, Dennis Wering en Renzo Veenstra krijgt het bestuur een behoorlijke “boost” in kennis en enthousiasme. Het blijft verrassend en verfrissend dat ook nieuwe Veeners zich in willen zetten voor hun – met zorg gekozen – dorp. Wij voldoen getalsmachtig weer aan de norm, maar staan open voor alles en iedereen.

Bauhaus / Makro
De Belangenvereniging heeft – tevergeefs – inzicht proberen te krijgen in de Makro verkeersstromen.   Dat de Makro er toch niet kwam is een Makro beslissing. Het terrein is nu voor Bauhaus, een Duitse bouwmarkt tuincentrum combinatie. Zeker goed voor net zoveel verkeer, maar het mag . Een aantal andere Bauhaus vestigingen mogen ook van de Raad van State, dus helemaal zonder protest gaat het blijkbaar nergens. Het OBV is voor de Bergpas in gesprek over detailhandel ( sport ). Wij informeren voor u naar de verkeersstromen in het kader van Bereikbaarheid Vathorst.

Eénrichtingsverkeer
Diverse straten in de nieuwbouw ( Lient en verder ) werden geconfronteerd met éénrichtingsverkeer. Beter, veiliger en onhandiger. Het zou ons niet verbazen als dit altijd al de bedoeling was. Bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten kan nog, maar De Hik heeft weinig lezers in dat gedeelte van Hooglanderveen. Dat is helaas ook een vorm van éénrichtingsverkeer.

Van Tuyllstraat / Heideweg
Na het inspreken over de o.i. noodzakelijke herinrichting c.q. herbestrating van de Van Tuyllstraat / Heideweg e.e.a. nog eens onder de aandacht gebracht van de fracties en de wethouder. Wij vinden de timing slecht – had allang moeten gebeuren – maar onze timing was ook niet goed. De raad was druk met Stadsring 51 en Ravelijn over de “welzijn” aanbesteding. Dat de WAR ook nog eens kwam protesteren tegen de voorgenomen verkoop van “hun”  broedplaats, kwam de aandacht niet ten goede. Gelukkig blijven college- en raadsleden het hele jaar aanspreekbaar.

Lid worden op www.3829.nl
U hoeft niet te wachten op de Dorpsdag of een toevallige ontmoeting ; u kunt nu op de site heel eenvoudig lid worden. De contributie is € 5,– per jaar en uiteraard gaat uw contributie pas in 2017 in. Leden zijn voor ons heel belangrijk, omdat diverse inspraak- en participatieraden door de “wij weten het nu even ook niet” bestuurders in het leven worden geroepen. De wijk- en gebiedsplannen ( de enquête ) van Indebuurt033 en de gemeente. Eigenlijk terug naar de Dorpsraden en wij willen graag aantonen dat we dat nog steeds namens veel bewoners van Hooglanderveen zijn.

www.bvhooglanderveen.nl of www.3829.nl
Lezen in De Hik is natuurlijk het mooiste wat er is. Maar soms hebben wij tussentijds nieuws of hebben wij een document ( bijvoorbeeld IndeBuurt033 ) dat interessant voor u is. Dat kunt u dan lezen op onze site. Nog niet helemaal zoals we het willen, maar al wel bruikbaar en nuttig.

Moet het contact nog eenvoudiger ; spreek ons aan of bel de voorzitter 4809340 of 06-12688084.

Kamp Amersfoort

Tijdens de subsidie discussie voor de Oranjevereniging, kwam de voor ons dorp zo belangrijke 4 mei herdenking veel ter sprake. Wij gedenken daar onze “eigen” WOII slachtoffers. Maar er is meer te herdenken in Amersfoort. Wij – u dus ook – zijn toen ondersteuner geworden van Kamp Amersfoort. Hun digitale magazine willen en mogen wij hier met u delen.

Meer Info

HIK oktober

Bestuursleden

Wij nemen op de Algemene Ledenvergadering afscheid van bestuursleden en u mag ze op de ALV benoemen. Met pijn in het hart – ons BVH hart – aanvaarden wij de afgelopen ALV dat Martine Elverding meer aandacht wil besteden aan haar gezin ( en De Dorpsdag, Piratenfestivals, Solexrace en eigenlijk alles ). Bijna 10 jaar bestuurslid en vele jaren “de” voorzitter. Als wij haar moeten typeren ; kan slecht tegen onrecht en het niet nakomen van afspraken. Zoals gezegd ; altijd in voor een feestje voor iedereen, dus we komen haar nog wel tegen. Heel veel dank.

Hoewel u ze pas op de volgende ALV gaat benoemen, zijn wij blij met drie frisse bestuursleden. In afwachting van die benoeming, gaan ze al volle bak meedraaien. Binnenkort stellen zij zich hier voor.

Leden / actie hondenverbod Trijntje Priem

Hoewel het adressenbestand niet helemaal klopte, hadden de bezorgers van de uitnodiging af en toe tranen in de ogen. Ze liepen de oprit op van echte Veeners en toen bleek dat die geen lid waren. Ongetwijfeld ligt het aan ons, maar voor 5,– per jaar kun je toch net doen alsof je het hechte dorp bent dat wij op het stadhuis verkopen. www.3829.nl

Meer leden maken overigens de communicatie niet sneller ; 23 september kreeg de BVH een vraag over de hondenverbodspaaltjes op het Trijntje Priempad en dezelfde avond wist de vraagsteller al dat het een vergissing van de aannemer betrof. Toen moesten brieven, raadsvragen en persberichten nog gemaakt worden. U weet toch de weg : bestuur@bvhooglanderveen.nl .

130 km

Milieudefensie schudde de raad even wakker met opmerkingen over 130 kilometer op wat eigenlijk een weg door de stad is. Wij vroegen de wijkwethouder op 1 maart 2012 al attent te zijn op de snelheidsverhoging op de A1 en de A28. In ieder geval uit te stellen tot de geluidswal helemaal af was. Dat is nog steeds niet het geval. Een aantal geluidswalkavels zijn nog onverkocht, Yokogawa staat net verkeerd en de tijdelijke wal op het “Makroterrein” is weg en komt niet terug. Dit terwijl de A1 zuid inmiddels een meter hoger ligt. Mooi dat de raadsleden – dankzij milieudefensie – nu wel wakker liggen van het geluid.

Bushalten lijn 103

De bouwmaterialen voor de verhoogde bushaltes kwamen zonder aankondiging en verdwenen binnen een week alweer. Er zou – in overleg – gekeken worden naar de juiste plaats. En toen was het stil. Navraag leerde dat men er met bus 103 nog niet helemaal uit is. Opmerkelijk, want de beoogde nieuwe uitvoerder – niets is zeker – zou alle bestaande lijnen overnemen. Wij blijven aan de lijn.

Van Tuyllstraat / Heideweg

“Centraal element in het dorp is de Van Tuyllstraat en in het verlengde daarvan de Heideweg”. Volgens Bhalotra’s plannen een lint dat inspeelt op de recreatieve potenties van het dorp. Hoewel met een beetje goede wil kan worden gesproken van een wegdek met recreatieve potenties, dringen wij nu toch aan op het definitief verbeteren van de bestrating. De begroting van 2017 is ons doel.

 

Nieuwe werkwijze en subsidie voor welzijnswerk: #InDeBuurt

Vanaf 1 januari 2017 gaat één instelling in Amersfoort het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning in de stad coördineren. Deze nieuwe coördinerende partij in Amersfoort is Indebuurt033 (oude werktitel: Combinatie #InDeBuurt).

Indebuurt033 gaat samen met inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen een plan van aanpak per wijk en voor de stad als geheel maken. Daarvoor gaan de partijen de komende maanden met elkaar in gesprek. Zij kijken naar wat nodig is voor ondersteuning in de wijk en in de stad.

Voor Vathorst/ Hooglanderveen is dit:
woensdag 12 oktober 2016
19.00 – 21.00 uur
Kinderbelevingscentrum Vathorst, Caraiben 6, 3826 BZ

Meer Info

Verkeer Rotonde 14

Over rotonde 14 is in het rapport van GoudappelCoffeng onderstaande geschreven. Kort samengevat: Er worden nu geen maatregelen op rotonde 14 genomen omdat andere maatregelen effectiever zijn en door deze maatregelen ook rotonde 14 wordt ontlast. Maar rotonde 14 blijft een gevoelig punt en wordt mogelijk een knelpunt na 2030 als besloten wordt Vathorst West te ontwikkelen.
Meer Info

Windmolenswindmolen

Terwijl het bestuur op de redelijk bezochte ALV een vraag beantwoordde over windmolens op het Knooppunt of langs de A1, publiceerde het college de bijgaande documenten. In het kort en dichtbij ; zonnepanelen langs de Nijkerkerstraat zijn realistisch, windmolens op het Knooppunt niet en windmolens langs de A1 op De Hoef wel. Maar die moeten dan wat kleiner zijn dan waar men eerder over sprak. Voor de zonnepanelen zijn in beeld gebleven : Vathorst West, Over de Laak en de geluidswal talud van de A1 ( noordkant aan de kant van het verkeer ). In beeld gekomen voor windmolens ook de stortlocatie Smink/EWT. Uiteraard blijven wij het volgen.
Meer Info

Buurtapp

Er waren al whatsappwat buurtapps, maar nu is er de dorpsapp 112Hooglanderveen. Een mooi initiatief dat zeker zal bijdragen aan het veiligheidsgevoel dat we toch even kwijt dreigden te raken. Overigens was er – volgens de HIK – in 1987 ook al sprake van een inbraakgolf die het dorp overspoelde. Nu lijkt iets in Hooglanderveen al snel een overstroming, maar dat komt door de verouderde riolering. Gelukkig worden de Van Beeklaan en de Heideweg met name en jaartal genoemd in de gemeentelijke rioleringsplannen.

Ierse Pond / Hoiberg

De zitting bij de Raad van State was het – voorlopig – sluitstuk in het Ierse Pond verhaal. Nogmaals duidelijk kunnen maken dat wij niet tegen een supermarkt zijn (hoewel onze gewaardeerde “dorpssuper” het zeker zal merken), maar tegen het extra verkeer op rotonde 14 en het gemak waarmee de gemeente met afspraken omgaat. Eigenlijk is het net als bij de gym en de groene zoom: afspraak is afspraak.

Ook bij de vis ging het ons om de plaats op het “evenementen” terrein en niet om de ondernemer of de handel. Daar gaat het dorp zelf over, want willen we geen brood of friet, dan kopen we er niet.

Zwembad

Of een commerciële zwemles nu echt maatschappelijk is gaan we niet eens bespreken. Er was daar altijd al sprake van een dergelijke bestemming en o.a. jeugdhonken op die plek zijn al langs gekomen. Wij volgen het, want het is en blijft groene zoom.

Overigens kunt u het ook volgen op de site van de gemeente en kunt u tot begin maart wat van u laten horen. Een artikel over mogelijke woningbouw op de hockeyvelden hebben wij ook gelezen, maar die ontwikkeling kan nog wel jaren gaan duren.

Bereikbaarheid Vathorst

Medio maart zal de Raad zich buigen over de voorstellen van Goudappel Coffeng over de bereikbaarheid Vathorst. Rotonde 14 zal zeker in dat voorstel voorkomen. Om Vathorst voor ons bereikbaarder te maken – want dat willen we blijkbaar – komt er een nieuwe buurt buslijn door het dorp. Hoe die precies gaat rijden zoeken we uit en daarbij komen ook de haltes weer ter sprake.

 

 

 

Laatste nieuws april 2015:

Hoi-berg hoorzitting

De opkomst was iets minder dan verwacht en over de uitkomst is helaas nog weinig te zeggen. Het college zal niet met oplossingen komen, want heeft eigenlijk maar twee mogelijkheden bij een bezwaar ; ja of nee. Maar zowel ja als nee, moet leiden tot wat we allemaal willen. U – het dorp – die voor de bloemen, de vis, het gezellige praatje of een evenement het dorp niet uit hoeft. Maar als we dit schrijven moet de gemeente nog beslissen.Afbeeldingsresultaat voor hooglanderveen

Beslissen

U mag ook beslissen. Wij zijn als bestuur discussies nooit uit de weg gegaan. Doen we nu ook niet, maar Facebook, Hoi-berg en andere oneigenlijke plekken lenen zich daar niet voor. De Algemene Ledenvergadering van 1 juni 2015 – uiteraard in De Dissel – wel. Hoewel wij verantwoording afleggen over 2014, willen wij de Hoi-berg graag met u bespreken. Bent u geen lid en wilt u het toch met ons bespreken, dan kan dat na afloop in het Hooglanderveen Café. Dus maandag 1 juni 2015 De Dissel 20.00 uur Algemene Leden Vergadering + café.

Café – Ierse Pond

Een café is nog niet genoemd, maar u zag in de krant al “Duitse prijsvechters” en hamburgers langs komen. We hebben het over de Vahstal plannen bij rotonde 14. Wat er ook komt, onze zienswijze over de gevreesde extra verkeersbelasting van rotonde 14 is afgewezen. Er ligt nu een bestemmingsplan wijziging ( detailhandel ) ter inzage op het stadhuis, maar is ook op de site www.amersfoort.nl in te zien. Bezwaar maken kan tot 14 mei. Wij doen het niet.